Developed by

Myrkytykset

By Bjarne Lühr Hansen PhD, MD and Philipp Skafte-Holm MD, Mentor Institute

Myrkytystapaukset ovat yleisimpiä 1-5 vuotiailla. Vaikka myrkytykset ovatkin suhteellisen tavallisia, lapset saavat niistä onneksi vain harvoin pysyviä vammoja, ja kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia. Myrkytyksen vakavuus riippuu siitä, mitä ainetta lapsi on nauttinut ja miten paljon, tai mille aineelle hän on altistunut.

Sairaana:

Oletko sairastunut? Vieraile uusilla kotisivuillamme: Sairaana.com

Neuvoja sairauksien hoitoon aikuisille.

Lapsi voi saada elimistöön vaarallisia aineita
- suun kautta, esim. lääkkeet, kemikaalit, kasvit
- ihon ja silmien kautta, esim. hapot
- hengittämällä, esim. kaasut

Tyypillisimpiä myrkytyksen aiheuttajia ovat lääkkeet, kemikaalit, tupakka, sienet, kasvit ja hyönteisten pistot. Lääkkeitä, pesuaineita ja muita kemikaaleja on säilytettävä lasten ulottumattomissa lukitussa kaapissa. Tuhkakupit on tyhjennettävä usein. Jos lapsen päivittäisellä liikkuma-alueella on myrkyllisiä kasveja tai sieniä, ne on syytä poistaa tai ainakin puhua niistä lapsen kanssa.

Useimmissa tapauksissa on viisainta soittaa heti myrkytyskeskukseen 09 - 471 977 tai  09 - 4711 (vaihde) tai omalle lääkärille. On olemassa lukemattomia myrkyllisiä aineita, ja lääkäri pystyy arvioimaan tilanteen vakavuuden ja antamaan hoito-ohjeet. Mitä yksityiskohtaisemmin pystyt kertomaan lääkärille, mitä ainetta lapsi on nauttinut ja kuinka paljon, sen helpompi hänen on neuvoa sinua.

Kotihoito

Jos lapsen iholle tai silmään on joutunut happoa tai syövyttävää ainetta, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.

Ota yhteyttä lääkäriin huomenna

Älä koskaan odota seuraavaan päivään, vaan toimi heti. Monissa tapauksissa myrkytysoireet eivät ilmene heti, vaan vasta tuntien kuluttua, esim. valkea kärpässieni aiheuttaa oireita vasta 8-12 tunnin kuluttua.

Ota heti yhteyttä lääkäriin

Jos lapsi on hengittänyt myrkyllistä kaasua tai liimaa. Jos lapsi on nauttinut jotakin myrkyllistä. Älä okseta lasta, vaan soita myrkytyskeskukseen. Jos lapsen iholle tai silmään on joutunut happoa tai syövyttävää ainetta, eikä huuhteleminen poista kipua 15 minuutin sisällä.