Developed by

Kodin lääkkeet

Kotona on aina oltava itsehoitolääkkeitä särkyyn, kuumeeseen, yskään ja nenän tukkoisuuteen. Kaikki lääkkeet on säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Käytä lääkkeitä oikein. On syytä olla huolellinen lääkkeiden käyttöä koskevien suositusten noudattamises

sa, olipa kyseessä resepti- tai itsehoitolääke. Lääkkeiden väärä käyttö voi avun sijasta olla vahingoksi.


Säilytä kaikki lääkkeet lasten ulottumattomissa, esim. lukitussa lääkekaapissa, johon lapset eivät pääse.

Lääkkeen antaminen:

* On tärkeä, että sekä lapsi että aikuinen tuntevat olonsa turvalliseksi, ja että molemmat tietävät, mitä tehdään ja miksi.

* Vanhempien kannattaa antaa lapselle lääkettä vuorotellen, jottei aina toinen vanhemmista olisi ”se paha”.

* On hyvin  tärkeää, että sairas lapsi ottaa lääkärin hänelle määräämät lääkkeet. Ole siis päättäväinen, mutta älä koskaan kova, ilkeä tai uhkaava. Älä rankaise lasta, jos tämä yrittää luistaa lääkkeen ottamisesta. Yritä muuttaa tilanne myönteiseksi esimerkiksi kehumalla lasta, kun lääke on otettu. Joskus vanhempien on yksinkertaisesti päätettävä lapsen puolesta, vaikka lapsi täten kokeekin aikuisen ilkeäksi.